YOU ARE HERE:

The-Thainews.com

ค้นหา

รัฐบาลที่ล้มเหลว

E-mail Print PDF

“กรองข่าวมาเล่า” 4 ก.ค.56        รัฐบาลที่ล้มเหลว         ภุมรัตน  ทักษาดิพงศ์

การปรับคณะรัฐมนตรีเป็น “รัฐบาลปู 5” นั้น  คำถามคือ ปรับเพื่อตอบ “โจทย์ของประเทศ” และ “โจทย์ของประชาชน” หรือเปล่า  หรือเป็นการตอบโจทย์ทางการเมืองของรัฐบาลเท่านั้น  เพื่อให้ภาพลักษณ์ดีขึ้น  หรือเพื่ออ้างเหตุไม่ต้องแถลงผลงานที่หมกกันไว้แล้วจะรวมแถลงครบรอบ 2 ปี  เพราะหาผลงานไม่เจอ 
ในการเมืองระหว่างประเทศ  เราได้ยินคำว่า “รัฐล้มเหลว”  แต่วันนี้  เรากำลังจะได้ยินคำว่า “รัฐบาลล้มเหลว”  เพราะรัฐบาลปูยิ่งลักษณ์ 1-4  ล้มเหลวในการบริหารนโยบายที่ประกาศไว้โดยสิ้นเชิง ใกล้ครบ 2 ปีที่รัฐบาลบริหารประเทศ     ผู้สังเกตการณ์การเมืองกลุ่มหนึ่งได้สำรวจผลงานของรัฐบาลชุดนี้   โดยใช้เอกสารรัฐบาลเรื่อง “1 ปี มุ่งมั่น เดินหน้า พัฒนา ร่วมกัน” เพื่อมุ่งไป “สู่อนาคตที่มั่นคง  สร้างโอกาสและวางพื้นฐานของประเทศไทย เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน” เป็นโจทย์ที่เราจะค้นหาคำตอบแต่ละข้อ  ผลปรากฎว่า 
- การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย   ปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  ผลปรากฎว่า   ประชาชนยังแบ่งเป็นฝักฝ่ายโดยรัฐบาลข่มขู่กดดันคนที่เห็นต่างตลอดมา  ประชาธิปไตยไทยขณะนี้เป็น”เผด็จการประชาธิปไตย” เต็มรูปแบบ  ระบบ “ตรวจสอบและถ่วงดุล” ล้มเหลว  “สิทธิในการรับรู้และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน”ถูกคุกคาม  ประชาธิปไตยถูกทำให้เข้าใจเฉพาะผลการเลือกตั้งเท่านั้น  “การมีส่วนร่วมของประชาชน”ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อโครงการขนาดใหญ่มูลค่ามหาศาลของประเทศถูกละเลย  
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    แต่ผลการสำรวจของสำนักโพลล์ต่างๆ มีผลออกมาตรงกันว่า  ประชาชน “เชื่อ” ไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ทุจริตคอรัปชั่นอย่างมโหฬารจากโครงการขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ   และรัฐบาลไม่เคยจับคนโกงได้
- ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  กรณีน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554  สหประชาชาติยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดของรัฐบาลจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์  ซ้ำยังล้มเหลวในการบริหารภัยแล้งในปี 2556  โดยไม่ใส่ใจดูแลเท่าที่ควร ขณะที่ไม่มีแผนชัดเจนเป็นรูปธรรมกับโครงการกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท
- แก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว  ปรากฎว่า  ความรุนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นในรัฐบาลชุดนี้  ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก  ยังไม่มีท่าทีว่าจะนำสันติสุขกลับคืนมาได้  ทีมงานที่ไปพูดคุยสันติภาพก็ตกเป็นเบี้ยล่างตลอดเวลา 
- แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเงินเฟ้อ  และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  ปรากฎว่าประชาชนถูกหลอกเพราะรัฐบาลลดราคาน้ำมันเพียง 1-2 เดือนแรกเท่านั้น  หลังจากนั้น ก็ขึ้นราคาแบบเก่า  ซ้ำราคาแก๊ซหุงต้มกำลังจะขึ้นอีก  รัฐบาลคุมภาวะเงินเฟ้อได้เพราะประชาชนไม่มีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอย
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพิ่มกำลังซื้อในประเทศ  โดยอ้างเรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท  ผลปรากฎว่า  คนกลุ่มหนึ่งได้เงินเพิ่ม  แต่สินค้าแพงขึ้นแบบจรวด  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสินค้ามีราคาแพงขึ้นมากกว่ารายได้  และไม่มีเงินออกรัฐบาลอ้างว่าจะยกระดับราคาสินค้าการเกษตร  ปรากฎว่าสินค้าเกษตรหลักราคาตกฮวบ  แต่ของกินของใช้ประจำวันกลับราคาสูงขึ้นสวนทางกัน
- ลดอัตราภาษีนิติบุคคล  บริษัทขนาดใหญ่ที่คนในรัฐบาลเป็นเจ้าของได้ประโยชน์มากที่สุด  รัฐบาลกำลังหารายได้ชดเชยโดยจะขึ้นภาษีแวตจาก 7 เป็น 8 เปอร์เซ็นต์อย่างน้อย  ที่คนไทยทุกคนถูกขูดโดยถ้วนหน้ากันเอาไปชดเชยคนไทยส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์
- เศรษฐกิจมหภาคของประเทศมีปัญหา  เครื่องยนต์ที่จะฉุดเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมีปัญหาเกือบทุกเครื่อง  ทั้งการบริโภคของประชาชน   การลงทุน  โดยเฉพาะการส่งออกที่ลดต่ำลงอย่างหน้าใจหาย   เหลือแต่การใช้จ่ายภาครัฐที่รัฐบาลไปกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ  ทำให้หนี้สินของประเทศเพิ่มขึ้นมหาศาลและลูกหลานต้องใช้หนี้ไปอีก 50 ปี   หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น  เวลาประชาชนล้วงกระเป๋าแทนที่จะพบว่ามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น นอกจากเงินในกระเป๋าเหลือน้อยแล้ว  ยังเจอหนี้เพิ่มขึ้นด้วย  เวลานี้คนไทยไม่ใช่ไพร่ฟ้าหน้าใสแล้ว  แต่กลายเป็นไพร่ฟ้าหน้าเหี่ยวไปตามๆ กัน แต่คนในรัฐบาลและพวกหน้าใสขึ้น  
บางคนอาจติงว่า  เรามองรัฐบาลในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า  รัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรดีเลยหรือ  คำตอบคือ  ทุกรัฐบาลมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในการบริหารนโยบาย  แต่รัฐบาลชุดนี้มีความล้มเหลวมากกว่า   ส่วนผลงานที่ดีก็มี  เช่น  การปราบปรามยาเสพติดที่ถือเป็นผลงานเด่นของรัฐบาล  แต่ยาเสพติดนอกจากไม่ได้ลดลงแล้ว  ยังเพิ่มขึ้นอีกและระบาดลงไปยังเด็กมากขึ้นทุกที   ความสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นจากรัฐบาลชุดก่อนเพราะฮุนเซนมีส่วนในการล้มรัฐบาลชุดที่แล้วและช่วยเหลือรัฐบาลชุดนี้ขึ้นสู่อำนาจ  โดยมีผลประโยชน์ร่วมเรื่องพลังงานในอ่าวไทย  แต่ก็มีปัญหาค้างคากันในเรื่องของเขาพระวิหาร  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนต่างประเทศมากกว่าผู้นำไทยคนอื่น ๆ  เพื่อหลีกหนีปัญหาการเมืองภายในประเทศ  ไปแต่ละครั้งเล่นเอาคนไทยใจหายใจคว่ำว่าจะไปปล่อยไก่อะไรอีก  หรือจะไปกล่าวหาประเทศตัวเองให้ต่างชาติฟังอีกหรือไม่จนเกิดวาทกรรมแพร่หลายไปในสังคมไทยที่เป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่ทุกวันนี้  เด็กนักเรียน ป.1 มีแทบเล็ตเรียนกัน  ส่วนอนาคตจะเขียนหนังสือไทยเป็นหรือไม่อีกเรื่อง 
ที่เขียนมานี่คงไม่ใช่เรื่องเกินจริง  ภายใต้ผิวน้ำที่ดูเหมือนสงบเงียบ   แต่ลึกลงไป  บ้านเมืองเวลานี้มีวิกฤติรอบด้าน  ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้บ้านเมืองคงเสียหายยับเยิน  แล้วประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะทำอย่างไร   จะปล่อยให้รัฐบาลและพวกยึดอำนาจเบ็ดเสร็จและบริหารประเทศตามอำเภอใจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกต่อไปอย่างนั้นหรือ   จะปล่อยให้ “อนาคตของประเทศ” อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลวต่อไปหรือ   
แม้ไม่อาจปฏิเสธบทบาทและอำนาจของรัฐบาลและสภาได้   แต่ก็ไม่ไว้ใจ   ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงต้องร่วมมือกับฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระในการขัดขวางการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ   การก้าวล่วงต่ออำนาจตุลาการและทำลายระบบการยุติธรรมของประเทศ   การคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ประชาชนและฝ่ายตุลาการต้องร่วมมือกันหาทางไม่ให้บ้านเมืองบอบช้ำไปมากกว่านี้จากการแย่งชิงอำนาจและแบ่งปันผลประโยชน์ของฝ่ายการเมือง
แม้เป็นรัฐบาลล้มเหลว  ถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ เขาลาออกไปแล้ว   แต่นี่ประชาชนไล่ก็ไม่ยอมออก    ตุลาการภิวัฒน์  บวกกับ ประชาชนภิวัฒน์ อาจเป็นหนทางหนึ่งในการตอบโจทย์ประเทศอีกครั้ง  แต่จะเป็นประชาชนภิวัฒน์ได้อย่างไร  หากคนไทยยังเป็น “ไทยทน  ไทยเฉย  ไทยหลับ” ไม่ยอมตื่นรู้สักที  ทั้ง “หน้ากากขาว” และ “ไทยสปริง” คงต้องเหนื่อยหน่อยในการปลุกไทยหลับพวกนี้

 

ความคิดเห็น

ความเหมาะสมของเว็บไซต์นี้
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Content View Hits : 1559087