มาทำความรู้จักกับ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้มากยิ่งขึ้น

หลายๆคนอาจจะคุ้นหูหรือเคยได้ยินผ่านๆมาบ้างกับคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเวชศาตร์ฟื้นฟูคืออะไร มีวิธีการรักษาแบบไหน และเหมาะจะทำการรักษากับโรคร้ายอะไรบ้าง วันนี้เราจึงพาทุกๆคนให้มารู้จักกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการรักษาหรือเป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนได้

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ เป็นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกและข้อต่อ ที่มีผลให้สภาพร่างกายถดถอย หรือทำให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตประจำวันได้ไม่สะดวกนัก โดย คำจำกัดความของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆแล้ว เป็นการบริการทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง เพื่อตรวจวินิจฉัย ประเมิณ รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ด้วยวิธีการทำหัตถการ การใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การออกกำลังกายเฉพาะส่วน หรือวิธีการอื่นๆ เป็นต้น เพื่อป้องกันและรักษาอาการเสื่อมถอยของร่างกาย สติปัญญา หรือทางจิตใจ ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านต่างๆสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีควงามสุข

เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับวิธีการรักษา

วิธีการรักษาที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นมีมากมายหลากหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างและความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ทั้งนี้การเลือกวิธีการรักษาจะขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ ความเหมาะสม และความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก โดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมีวิธีการรักษาหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • การทำกายภาพบำบัด
  • การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า
  • การกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวด์
  • การกระตุ้นด้วยเลเซอร์
  • การทำวารีบำบัด
  • การใช้เครื่องมือเทียมในการรักษา

โรคที่เหมาะกับการรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรคที่เหมาะกับการรักษาด้วยเวชศาตร์ฟื้นฟู ส่วนใหญ่แล้วโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หรือกระดูก นั่นเอง เช่น โรคเอ็นอักเสบ ปวดสะโพกร้าวลงขา เข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดหลังหรือโรคที่นิยมเป็นกันอย่างออฟฟิศซินโดรมก็สามารถทำการรักษาได้