ความต่างของการฝังรากฟันเทียมแต่ละประเภท แบบไหนที่เหมาะกับเรา

ปกติแล้วผู้ที่จะตัดสินใจว่าคนไข้แต่ละเคสเหมาะกับรากเทียมแบบไหนคือทันตแพทย์ แต่ตัวคนไข้เองก็สามารถโต้แย้งตามความต้องการและความสะดวกของตัวเองได้เหมือนกัน เพื่อให้แพทย์วิเคราะห์อีกทีว่าทำได้จริงหรือไม่ ดังนั้นการทำความรู้จักประเภทของรากฟันเทียมจึงค่อนข้างสำคัญ อย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ว่าวิธีการรักษาเป็นแบบไหน ควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร

รากเทียมแบบ Conventional Implant
เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีเงื่อนไขในการทำน้อย ไม่ว่ามีปัญหาของฟันในส่วนไหนก็รักษาได้ เพียงแต่จะใช้เวลามากกว่าแบบอื่น คือต้องมีการผ่าตัดขนาดเล็กพร้อมกับการพักฟื้นราวๆ 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคน เมื่อรากฟันเทียมยึดติดกับแนวกระดูกแน่นหนาดีแล้ว จึงค่อยใส่ส่วนที่เป็นฟันเทียมต่อไป และถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องมวลกระดูก ก็จะต้องมีการปลูกกระดูกกันก่อนหน้าที่จะผ่าตัด ระยะเวลาโดยรวมจึงต้องยืดออกไป

รากเทียมแบบ Immediate Implant
ถ้ามีปัญหาที่ฟันซี่หน้า หรือฟันกรามเล็กที่ห่างจากแนวฟันตัดมาเล็กน้อย จะสามารถรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมประเภทนี้ได้ ข้อดีก็คือใช้เวลาน้อยมาก เพราะต้องทำการฝังฟันหลังจากการถอนทันที ทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องติดตามผลต่อไปอีกว่ารากฟันจะติดดีหรือไม่ เนื่องจากวิธีการนี้มีข้อจำกัดเยอะ มวลกระดูกต้องมากพอ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพิ่มเติม

รากเทียมแบบ Immediate Loaded Implant
นี่เป็นประเภทที่คนไข้ให้ความสนใจมากที่สุด เพราะจะทำให้มีฟันเรียงสวยอยู่ตลอดเวลา ทันตแพทย์จะทำการติดส่วนครอบฟันไปที่รากฟันเทียมทันทีหลังการฝัง จะใช้เป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ แต่ไม่ใช่ทุกเคสที่จะได้รับความยินยอมให้ทำ ด้วยข้อจำกัดที่มีมาก ความยุ่งยากในการทำ ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์ด้วย

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลือกฝังรากเทียมแบบไหน ก็ต้องมีความพร้อมของร่างกายเป็นพื้นฐาน ซึ่งเราสามารถเข้าพบทันตแพทย์เพื่อขอตรวจวัดค่าต่างๆ ที่สำคัญในเบื้องต้นได้ โดยยังไม่ต้องทำการรักษาจริง แล้วค่อยคิดตัดสินใจในภายหลัง

หากใครสนใจรักษาด้วยวิธีทันตกรรมรากเทียมที่ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม PMDC ก็มีบริการรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟัน ดูแลรักษาโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมโดยเฉพาะ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียดการทำรากฟันเทียมได้ที่นี่เลย >>> https://www.pmdc-dental.com/th/ทันตกรรมตกแต่ง/รากฟันเทียม