บ้านชั้นเดียว จำเป็นต้องมีถังพักน้ำหรือไม่

ถ้าไฟดับไปสักวันสองวันคงไม่เท่าไร แต่ถ้าน้ำไม่ไหลแค่วันเดียวก็คงวุ่นวายกันพอสมควร เพราะเรามีกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำกันทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนอีกครั้ง ถังพักน้ำจึงสำคัญกว่าที่หลายคนคิด แต่เดิมเราจะมีโอ่งขนาดใหญ่ หรือแทงค์น้ำตั้งไว้ในบริเวณบ้านเกือบทุกหลัง สำหรับรองน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง แล้วก็ช่วยให้ประหยัดค่าน้ำประปาไปได้เดือนละหลายบาททีเดียว แต่ต่อมาเมื่อพื้นที่บริเวณบ้านลดน้อยลง โอ่งและแทงค์น้ำก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ จึงเปลี่ยนมาเป็นถังพักน้ำที่กินพื้นที่น้อย สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า และจุน้ำได้มากพอต่อการใช้งานอย่างเช่นในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่แล้ว บ้านที่นิยมติดตั้งถังพักน้ำจะมีขนาดความสูงตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป โดยติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังจุดต่างๆ ของบ้านได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไหลเบาจนไม่เหมาะต่อการใช้งาน ซึ่งก็ฟังดูสมเหตุสมผล ทำให้หลายคนเข้าใจไปตามๆ กันว่า ถังพักน้ำมีไว้สำหรับที่พักอาศัยสูงๆ เท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว ไม่ว่าที่อยู่อาศัยประเภทไหน ก็ควรติดตั้งถังพักน้ำเอาไว้ด้วยเสมอ

เหตุผลที่บ้านชั้นเดียวต้องมีถังพักน้ำ

เราได้รู้กันไปแล้วว่าถังพักน้ำมีประโยชน์ต่อบ้านที่สูงมากกว่าสองชั้นอย่างไร ทีนี้ลองมาดูในมุมมองของบ้านชั้นเดียวกันบ้าง แม้ว่าปกติบ้านชั้นเดียวจะไม่ค่อยมีปัญหาน้ำไหลน้อย แต่ก็มีโอกาสที่น้ำจะไม่ไหลในกรณีฉุกเฉินได้ เช่น ท่อประปารวมเสียหาย มีการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนจนต้องปิดการส่งน้ำชั่วคราว เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ บางครั้งก็ไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ การมีถังพักน้ำจึงช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่า ต่อให้เกิดเหตุไม่ปกติ เราก็จะใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม นอกจากนี้เราอาจจะดัดแปลงถังพักน้ำให้กลายเป็นถังน้ำดื่ม ด้วยการเสริมระบบกรองน้ำเข้าไป แบบนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้อีกต่อหนึ่ง