3 ประเภทประกันชีวิตตอบโจทย์! สายลงทุน

เนื่องจากการทำประกันภัยในปัจจุบันนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งสาเหตุก็เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ โดยการทำประกันชีวิตก็เหมือนกับการออมเงิน แต่เงินออมนั้นเอาไปไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนั้นเอง ซึ่งหลายคนคงจะมีปัญหาเรื่องของเงินเก็บฉุกเฉินกัน การออมเงินฉุกเฉินต้องมีเงินอย่างน้อย 3 ถึง  6 เท่าของเงินเหลือ เช่น ในแต่ละเดือนทุกคนมีเงินเหลือใช้จ่าย 2,000 บาทนั้นหมายถึงทุกคนต้องมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินขั้นต่ำ 6,000 บาท เป็นต้น ทว่าใน 1 เดือนหลายคนไม่สามารถเก็บเงินออมฉุกเฉินได้และด้วยการป่วยเป็นสิ่งไม่บอกเวลาล่วงหน้า หากทำประกันชีวิตจ่ายเบี้ยประกัน 1,000 บาทต่อเดือนได้รับการคุ้มครองทันทีมากสุดถึง 1,000,000 บาท แน่นอน! ประกันภัยชีวิตมีหลายประเภทในบทความได้เลือกมา 3 ประเภท ดังนี้

  1. ประกันแบบตลอดชีพ เป็นประกันชีวิตที่มียอดชำระเบี้ยประกันถูกที่สุดในบรรดาประเภทอื่น ๆ การคุ้มครอง คือ คุ้มครองถึงเสียชีวิต ดังนั้นประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะเหมาะสำหรับบุคคลที่เพศทุกวัย เนื่องจากเมื่อถึงวันต้องลาโลกก็จะมีเงินก้อนในการจัดงานศพและยังเหลือให้คนข้างหลังได้เป็นทุนชีวิตอีกด้วย
  2. ประกันแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิตที่เน้นฝากออม เนื่องจากประกันประเภทนี้หลายบริษัทมีการเปิดให้ถอนเป็นเงินสดได้ โดยอายุความคุ้มครองของประกันชีวิตจะอยู่ 5 ปี 10 ปี 15  ปี เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับสายลงทุนที่ต้องการอัตราดอกเบี้ยที่แพงกว่าฝากประจำและยังได้ความคุ้มครองชีวิตอีก
  3. ประกันแบบสะสมทรัพย์ ชื่อก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นประกันภัยแบบออมทรัพย์จึงเน้นด้านการออมในประกันเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและการคุ้มครองในทุกด้าน เช่น ประกันชีวิตของ Manulife จะเปิดให้ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปีหรือ 10 ปีตามที่ผู้ซื้อกรมธรรม์ต้องการ ดอกเบี้ยสูง คุ้มครองสูงสุด 555% ต่อปี และสามารถนำใบเสร็จประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 ต่อปี เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตให้มากกว่าความมั่นคง ดอกผลที่ได้จากการทำประกันนั้นถือว่าคุ้มค่า สายลงทุนควรศึกษาแล้วลองเปิดใจให้ความสำคัญกับการทำประกัน