ทำประกันชีวิต

เรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันชีวิต

ประกันชีวิต อาจจะเป็นสิ่งหลายคนมักจะพูดถึงกันมากที่สุด หรับคนที่กำลังมองหาการสร้างความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งก็อาจจะมีทั้งแง่ที่ดีและแง่ที่ร้าย แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต่างเห็นพ้องกันคือ การทำประกันชีวิต ก็เหมือนกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบหนึ่ง ที่นอกจากจะให้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว ยังให้ในเรื่องของสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในรูปของผลตอบแทนให้แก่ทายาทของเรานั้นเอง แต่นั้นก็อาจจะเป็นเพียงส่วนน้อยของคำว่า ประกันชีวิต ซึ่งบางครั้งอาจทำให้หลายคนต่างเข้าใจนี้คือ…

รู้จักกับแผนประกันชีวิตให้มากขึ้น

ประกันชีวิต ถือว่าเป็นสินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียว ที่สามารถให้ความคุ้มครองชีวิตและ สามารถสร้างวินัยการออมให้กับเรา เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวได้ทันทีในเวลาที่เกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ประกันชีวิตใช้บริหารความเสี่ยง ความจริงของทุกชีวิต ที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ 4 เหตุการณ์นี้ คือ การเกิด, การเจ็บ, การป่วย หรืออุบัติเหตุ,…