ทำความเข้าใจกับ “เงินปันผล” ก่อนซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

            นอกจากความคุ้มครองตามแบบฉบับของประกันชีวิตแล้ว เรื่องของผลตอบแทนที่จะได้คืนมาในลักษณะของ “เงินปันผล” และ “เงินคืนหลังสิ้นสุดสัญญา” ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายคนสนใจทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มากกว่า แม้ว่าระดับความคุ้มครองจะไม่ได้ซัพพอร์ตมากเท่ากับประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับไลฟ์สไตล์ของบางคน แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันประเภทนี้ เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินปันผลให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจนเป็นปัญหาในภายหลัง

เงินปันผลที่ได้รับจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะไม่คงที่

            ไม่ว่าจะเป็นข้อความในเอกสารชี้ชวน หรือการอธิบายของตัวแทนประกันชีวิตก็แล้วแต่ หากมันทำให้เกิดความเข้าใจไปในทำนองที่ว่า เมื่อทำประกันเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับเงินปันผลต่อเนื่องตามรอบที่กำหนด ในจำนวนเงินที่เท่าเดิมตลอด อันนี้ถือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนไปพอสมควร ความจริงคือเราจะได้เงินปันผลในแต่ละรอบหรือไม่ก็ได้ และจะได้มากหรือน้อยก็ได้เช่นกัน

เงินปันผลที่ได้จากประกันชีวิตขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท

            ประเด็นนี้ก็เหมือนกับที่เราถือหุ้นกองทุน หรือหุ้นปันผลทั่วไป หรือแม้แต่สหกรณ์เองก็ตาม ปกติแล้วก็จะกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่า เงินปันผลที่จ่ายให้สมาชิก จะคิดจากผลประกอบการอย่างไร เช่น คิดจาก 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ คิดจาก 10 เปอร์เซ็นต์ของกำไร เป็นต้น เงินปันผลจากประกันชีวิตก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดภายในกรมธรรม์ให้ดี ว่าเงินปันผลที่เราเลือกทำ เขาคิดสัดส่วนในการจ่ายอย่างไรกันแน่

เงินปันผลไม่ใช่ส่วนที่ประกันชีวิตให้การการันตี

            เงินส่วนเดียวที่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ต้องการันตีว่าผู้ทำประกันได้แน่นอน ก็คือ เงินคืนหลังสิ้นสุดสัญญา ตรงนี้จะมีตัวเลขระบุในกรมธรรม์อย่างชัดเจน แต่เงินปันผลจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ถ้าบริษัทไม่มีกำไร การจ่ายเงินปันผลก็จะไม่เกิดขึ้น เวลาที่เราจะเลือกทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จึงต้องพิจารณาความผันผวนในส่วนนี้ด้วย

สำหรับการเลือกซื้อประกันชีวิตนั้น ก็อยากจะให้ทุกท่านหาข้อมูลมาให้ดีและรอบคอบเสียก่อน เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียผลประโยชน์ให้กับตัวเอง และให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด การเลือกประกันชีวิตจึงควรที่จะต้องรอบคอบและมั่นใจว่าประกันชีวิตที่ท่านได้เลือกนั้นมีคุณภาพ เราจึงอยากขอแนะนำ ประกันชีวิตจากบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะให้ทุกความคุ้มค่า และการคุ้มครองที่ดี มั่นใจได้ หายห่วงอย่างแน่นอน