สร้างความสุขให้เกิดกับคนเมืองใหญ่

การดำเนินชีวิตของคนเมืองใหญ่ มักเกิดความรู้สึกตึงเครียด เพราะชีวิตของคนเมืองส่วนใหญ่ถูกตีกรอบด้วยเวลา ทำให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความความเร่งรีบ และต้องแข่งกับเวลา ยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนี้ ยิ่งมีไลฟ์สไตล์ที่เคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งการทำงาน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำกันแทบจะตลอดทั้งวัน ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งมากจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และด้วยวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวตลอดเวลานี้เอง จึงทำให้หลาย ๆ บริการถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือบริการสั่งอาหารออนไลน์ เมื่อคุณไม่สะดวกเดินทางไปร้านอาหารด้วยตัวเอง หรือการเลือกที่พักอาศัยที่สะดวกต่อการเดินทาง

การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนเมือง ถือเป็นภารกิจและหน้าที่สำคัญของโครงการ The Forestias ด้วยต้องการสร้างสรรค์เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน (The Land of Everlasting Happiness) โดยการนำธรรมชาติเข้ามาใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มากขึ้น ด้วยการออกแบบ และผสมผสานโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่นได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งสอดคล้องกับความสุขที่แท้จริงอย่างหนึ่งของชีวิต คือการได้อยู่ใกล้ชิด ได้ดูแล และส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว นั่นจึงทำให้โครงการ The Forestias เป็นโครงการที่ใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด ด้วยมีบริการที่สอดรับกับชีวิตในยุคปัจจุบันและรองรับโลกแห่งอนาคตได้ลงอย่างตัว ดังนี้

1.อบอุ่น และผ่อนคลาย
หนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญสูงสุดของ The Forestias ก็คือการนำสมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่นให้มาอยู่ใกล้ชิดกัน ด้วยการวางผังองค์ประกอบของพื้นที่ที่อยู่อาศัยอย่างพิถีพิถัน ด้วยตอบสนองต่อความต้องการของคนแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ จึงเกิดความอบอุ่น และผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก หลาน และพ่อแม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้ชีวิตของตัวเองในพื้นทีส่วนตัวได้อย่างมีอิสระ
2.ความสดใส และมีชีวิตชีวาแห่งวันใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ The Forestias มีเพียงอย่างเดียว คือการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นและการมีความสุขที่มากขึ้นของผู้อยู่อาศัยในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน โดยจัดให้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ทีครอบคลุมไปถึงการจัดวางพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต จะสามารถคืนความสดใส และการมีชีวิตชีวาให้กับผู้อยู่อาศัยได้
3.สงบเย็น และสบายตา
องค์ประกอบที่มีความพิเศษโดดเด่นอย่างมากของ The Forestias นั่นคือการมีป่าขนาดใหญ่ ด้วยมีพื้นที่ 30 ไร่ ที่ทางโครงการเริ่มปลูกมาตั้งแต่เป็นเมล็ดและต้นกล้า โดยตั้งอยู่บริเวณใจกลางของโครงการ จึงทำให้ผู้อยูอาศัยรู้สึกถึงความเย็น สงบ และสบายตาไปกับธรรมชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศที่สามารถพัฒนาเติบโต และมีวิวัฒนากรต่อไปอีกเรื่อย ๆ

4.สดชื่น รื่นรมย์ และเป็นธรรมชาติ
หัวใจสำคัญของ The Forestias ประกอบด้วยพื้นที่ป่าลึกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจริง ผู้อยู่อาศัยจึงสามารถเข้าถึงความสดชื่น ความรื่นรมย์ จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ด้วยทางเดินเท้าที่มีผังจัดเส้นทางไว้อย่างดี โดยถูกปกคลุมไปด้วยแนวกั้น และร่มเงาของพืชพรรณตามธรรมชาติที่ออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งท่ามกลางความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

การสร้างเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนของโครงการ The Forestias จึงเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนเมืองอย่างแท้จริง ด้วยแนวคิดโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อย่างมีระเบียบ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง มีความสุขมากขึ้น และมีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการใช้ชีวิตที่เมืองแห่งความสุข และพร้อมมีความสุขท่ามกลางธรรมชาตินี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ The Forestias